FDA waarschuwt Gabapentine, Pregabaline kan ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken

Amerikaanse gezondheidsregelgevers waarschuwen dat populaire medicijnen voor het zenuwstelsel gevaarlijke ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken in combinatie met opioïden en bepaalde andere medicijnen.

FDA-aankondiging:

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft een waarschuwing uitgegeven met betrekking tot het gebruik van gabapentine en pregablin. In de waarschuwing zeiden ze dat “ernstige ademhalingsproblemen kunnen optreden bij patiënten die  gabapentine  (Neurontin, Gralise, Horizant) of  pregabaline  (Lyrica, Lyrica CR) gebruiken en die ademhalingsrisicofactoren hebben”.

Deze omvatten het gebruik van opioïde pijnstillers en andere geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken, en aandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) die de longfunctie verminderen. Ook ouderen lopen een groter risico. Gabapentine en pregabaline zijn door de FDA goedgekeurd voor verschillende aandoeningen, waaronder toevallen, zenuwpijn en het rustelozebenensyndroom.

FDA-evaluatie toont aan dat het gebruik van deze geneesmiddelen, vaak gabapentinoïden genoemd, is toegenomen voor medisch voorgeschreven gebruik, evenals misbruik en misbruik.

Gabapentinoïden worden vaak gecombineerd met CZS-depressiva, wat het risico op ademhalingsdepressie verhoogt. CZS-depressiva omvatten opioïden, anti-angst medicijnen, antidepressiva en antihistaminica. Er is minder bewijs dat het risico op ernstige ademhalingsproblemen ondersteunt bij gezonde personen die alleen gabapentinoïden gebruiken.

De FDA zal deze geneesmiddelen blijven controleren als onderdeel van hun routinematige controle van alle door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen.

Wat zijn gabapentinoïden en hoe kunnen ze mij helpen?

Gabapentinoïden zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van verschillende aandoeningen, waaronder partiële aanvallen en zenuwpijn door ruggenmergletsel, gordelroos en diabetes. Andere goedgekeurde toepassingen zijn onder meer fibromyalgie en het rustelozebenensyndroom. Gabapentine werd voor het eerst goedgekeurd in 1993 en pregabaline werd voor het eerst goedgekeurd in 2004. Gabapentine wordt op de markt gebracht onder de merknamen Neurontin en Gralise, en ook als generieke geneesmiddelen. Gabapentine enacarbil wordt op de markt gebracht onder de merknaam Horizant. Pregabaline wordt op de markt gebracht onder de merknamen Lyrica en Lyrica CR, en ook als generieke geneesmiddelen. Pregabaline is een door Schedule V gereguleerde stof, wat betekent dat het een lager potentieel heeft voor misbruik onder de medicijnen die zijn gepland door de Drug Enforcement Administration (DEA), maar kan leiden tot enige fysieke of psychologische afhankelijkheid.

Wat moeten patiënten en zorgverleners doen bij ademhalingsproblemen?

Patiënten en zorgverleners moeten onmiddellijk medische hulp inroepen als u of iemand voor wie u zorgt symptomen van ademhalingsproblemen ervaart, omdat deze levensbedreigend kunnen zijn. Symptomen om op te letten zijn onder meer:

 • Verwarring of desoriëntatie
 • Ongewone duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
 • Extreme slaperigheid of lethargie
 • Vertraagde, oppervlakkige of moeilijke ademhaling
 • Niet-reagerend, wat betekent dat een persoon niet normaal antwoordt of reageert of dat je ze niet wakker kunt maken
 • Blauwachtige of getinte huid, vooral op de lippen, vingers en tenen

Informeer uw zorgverlener altijd over alle medicijnen die u gebruikt, inclusief recept- en vrij verkrijgbare medicijnen (OTC) en andere stoffen zoals alcohol.

Wat is mijn risico?

Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen, zelfs als ze correct worden gebruikt zoals voorgeschreven, maar over het algemeen wegen de voordelen van het innemen van een geneesmiddel op tegen deze risico’s. Het is belangrijk om te weten dat mensen verschillend reageren op alle medicijnen, afhankelijk van hun gezondheid, andere medicijnen die ze gebruiken, de ziekten die ze hebben, genetica en vele andere factoren. Als gevolg hiervan kunnen we niet bepalen hoe groot de kans is dat iemand deze bijwerkingen ervaart bij het gebruik van gabapentinoïden. Uw persoonlijke zorgverlener kent u het beste, dus vertel hem altijd over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt en of u bijwerkingen ervaart tijdens het gebruik van uw medicijnen.

Hoe meld ik bijwerkingen van gabapentinoïden?

Om de FDA te helpen veiligheidsproblemen met medicijnen op te sporen, dringen we er bij patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op aan om bijwerkingen van gabapentine, pregabaline of andere medicijnen te melden aan het FDA MedWatch-programma, met behulp van de informatie onderaan de pagina.

Feiten over Gabapentinoïden

 • > Gabapentinoïden omvatten gabapentine en pregabaline. Ze zijn door de FDA goedgekeurd om verschillende aandoeningen te behandelen, waaronder partiële aanvallen; pijn van beschadigde zenuwen die volgt op een dwarslaesie, genezing van gordelroos of diabetes; fibromyalgie; en matig tot ernstig primair rustelozebenensyndroom.
 • > Gabapentine wordt op de markt gebracht onder de merknamen Neurontin en Gralise, en als generieke geneesmiddelen. Gabapentine enacarbil is een prodrug van gabapentine die op de markt wordt gebracht onder de merknaam Horizant.

>> Gabapentine is niet geregistreerd door de Drug Enforcement Administration (DEA) als een gereguleerde stof. Toen gabapentine in de jaren tachtig en begin jaren negentig werd ontwikkeld, werd er geen evaluatie van de aansprakelijkheid voor menselijk misbruik uitgevoerd.

>> Gabapentine is verkrijgbaar als tablet, capsule, oplossing en tablet met verlengde afgifte.

 • > Pregabaline wordt op de markt gebracht onder de merknamen Lyrica en Lyrica CR, en als generieke geneesmiddelen.

>> Pregabaline is een door Schedule V gereguleerde stof, wat betekent dat van de medicijnen die door de DEA zijn gepland vanwege hun potentieel voor misbruik, het een lager potentieel voor misbruik heeft, maar kan leiden tot enige fysieke of psychologische afhankelijkheid.

>> Pregabaline is verkrijgbaar als capsule, oplossing en tablet met verlengde afgifte.

 • > Vaak voorkomende bijwerkingen van gabapentinoïden zijn slaperigheid, duizeligheid, wazig of dubbel zien, moeite met coördinatie en concentratie, en zwelling van de handen, benen en voeten.

Aanvullende informatie voor patiënten en zorgverleners

 • > FDA waarschuwt dat er ernstige ademhalingsproblemen kunnen optreden wanneer gabapentine (Neurontin, Gralise, Horizant) of pregabaline (Lyrica, Lyrica CR) wordt ingenomen met andere geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel (CZS) onderdrukken, zoals opioïden, bij patiënten die onderliggende ademhalingsproblemen, of bij ouderen. Er is minder bewijs dat het risico op ernstige ademhalingsproblemen ondersteunt met alleen gabapentinoïden bij verder gezonde personen, en we zullen deze populatie blijven volgen voor aanvullend bewijs.
 • > Ademhalingsproblemen kunnen levensbedreigend zijn, dus zoek onmiddellijk medische hulp als u of iemand voor wie u zorgt de volgende symptomen ervaart:

>> Verwarring of desoriëntatie

>> Ongewone duizeligheid of licht gevoel in het hoofd

>> Extreme slaperigheid

>> Vertraagde, oppervlakkige of moeilijke ademhaling

>> Niet-reagerend, wat betekent dat de persoon niet normaal antwoordt of reageert of dat je hem niet wakker kunt maken

>> Blauwachtige of getinte huid, vooral op de lippen, vingers en tenen

 • > Neem gabapentinoïden altijd in zoals voorgeschreven. Neem niet meer van het geneesmiddel of vaker dan voorgeschreven, omdat dit ernstige problemen of de dood kan veroorzaken.
 • > Vertel al uw beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg altijd over alle geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare medicijnen. Het is handig om een ​​lijst bij te houden van al uw huidige medicijnen in uw portemonnee of op een andere locatie waar u deze gemakkelijk kunt terugvinden. U kunt een kopie van Mijn medicijndossier invullen en afdrukken.
 • > Lees elke keer dat u een recept voor een gabapentinoïde krijgt, de medicatiehandleiding voor de patiënt. De medicatiehandleiding zal worden bijgewerkt met nieuwe of andere belangrijke informatie over uw geneesmiddel. In de medicatiehandleiding worden de belangrijke dingen uitgelegd die u moet weten. Deze omvatten de bijwerkingen, waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt, interacties met andere geneesmiddelen, hoe u het op de juiste manier moet innemen en bewaren, en andere zaken waar u op moet letten wanneer u het geneesmiddel inneemt.
 • > Praat met uw zorgverlener als u vragen of opmerkingen heeft.
 • > Om de FDA te helpen veiligheidsproblemen met medicijnen op te sporen, meldt u bijwerkingen van gabapentine, pregabaline of andere medicijnen aan het FDA MedWatch-programma met behulp van de informatie in het vak ‘Contact opnemen met FDA’ onder aan deze pagina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *