Kongressen fördömer fibromyalgiens sociala stigma på sin världsdag och efterlyser ytterligare forskning

Kongresskammaren

Kongresskammaren – Pool-

Deputeratkongressen har efterlyst ett slut på den “sociala stigma” som för närvarande lider av patienter med fibromyalgi eller kroniskt trötthetssyndrom, en sjukdom som firar sin världsdag på onsdag. Dessutom kräver det att forskningen i denna fråga främjas och förstärks,

I ett institutionellt uttalande som lästes i kammaren av den tredje sekreteraren vid bordet, den lila suppleanten Javier Sánchez, har underhuset följt firandet av Världsfibromyalgi-dagen och har uttryckt sin önskan att ”utredningen, utbildning och social medvetenhet ”om denna sjukdom som kroniskt drabbar människor som lider av den.

Texten uppmanar också till att arbeta för att “normalisera” denna patologi och fördömer “missförståndet” och “diskriminering” som patienter som drabbats av denna sjukdom motiverade, enligt kongressen, av “okunnigheten” hos människor om själva patologin. I den meningen betonar kammaren “könsförskjutningen” av fibromyalgi som främst drabbar kvinnor, för vilka många patienter lider av “dubbel diskriminering”: för att de drabbas och är kvinna och för att män tillskriver dem som lider av en sjukdom. av kvinnor,

“Kongressen vädjar till folkets och de offentliga makternas empati”, säger det institutionella uttalandet, som påminner om att 3% av spanjorerna lider av denna sjukdom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *