Vad är Myofascial Pain Syndrome och hur det är kopplat till fibromyalgi.

Fibromyalgi och myofascialt smärtsyndrom går ofta ihop. På grund av den frekventa överlappningen och vissa liknande symtom, misstas de ofta för samma tillstånd och som ett resultat av detta diagnostiseras och behandlas personer med båda ibland bara för en.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *