Missbruk är den främsta orsaken till fibromyalgi – studie

Missbruk är fibromyalgi är ett smärtstillstånd med tecken i extremiteterna från muskelsmärta och domningar till sömnstörningar. Inflammation och kroppens reaktion på stress genom komplexa hjärnan-till-andra organinteraktioner spelar en roll i fibromyalgi. Det kan vara svårt att undvika de påfrestningar som det moderna lever på oss, men vi har verkligen mycket att kontrollera som kan hjälpa till att … Read more