Hvorfor kommer mennesker med fibromyalgi let til skade?

Nogle dage er bedre end andre for personer med fibromyalgi. Ikke-så-gode dage kan få dig til at føle, at du har fået tæsk.  Den mindste berøring, håndtryk eller kram kan være ulidelig, efterlade dig i smerte og undgå kontakt med dine kære. En fibromyalgiramt beskrev det på denne måde:   “Hver tomme af mig føles forslået…

Varför blir personer med fibromyalgi lätt skadade?

Vissa dagar är bättre än andra för personer med fibromyalgi. Mindre bra dagar kan få dig att känna att du har blivit slagen.  Minsta beröring, handslag eller kram kan vara plågsamt, göra dig smärtsam och undvika kontakt med nära och kära. En fibromyalgisjuk beskrev det så här:   “Varje tum av mig känns blåslagen och öm…

Hvorfor blir personer med fibromyalgi lett skadet?

Noen dager er bedre enn andre for personer med fibromyalgi. Ikke så gode dager kan få deg til å føle at du har blitt banket opp.  Den minste berøring, håndtrykk eller klem kan være uutholdelig, etterlate deg i smerte og unngå kontakt med kjære. En fibromyalgi-syk beskrev det på denne måten:   “Hver tomme av meg…

Warum verletzen sich Menschen mit Fibromyalgie leicht?

Manche Tage sind für Menschen mit Fibromyalgie besser als andere. Nicht so gute Tage können dir das Gefühl geben, verprügelt worden zu sein.  Die kleinste Berührung, der kleinste Händedruck oder die kleinste Umarmung können quälend sein, Schmerzen verursachen und den Kontakt mit geliebten Menschen vermeiden. Ein Fibromyalgiepatient beschrieb es so:   „Jeder Zentimeter von mir fühlt…

Waarom raken mensen met fibromyalgie gemakkelijk gewond?

Sommige dagen zijn beter dan andere voor mensen met fibromyalgie. Niet-zo-goede dagen kunnen je het gevoel geven dat je in elkaar bent geslagen.  De geringste aanraking, handdruk of knuffel kan ondragelijk zijn, je pijn doen en contact met dierbaren vermijden. Een fibromyalgiepatiënt beschreef het als volgt:   “Elke centimeter van mij voelt gekneusd en zacht aan. Mijn…

Pourquoi les personnes atteintes de fibromyalgie se blessent-elles facilement ?

Certains jours sont meilleurs que d’autres pour les personnes atteintes de fibromyalgie. Les jours pas si bons peuvent vous donner l’impression d’avoir été battu.  Le moindre contact, poignée de main ou câlin peut être atroce, vous laissant dans la douleur et évitant tout contact avec vos proches. Une personne souffrant de fibromyalgie l’a décrit ainsi :…

Why do people with fibromyalgia get hurt easily?

Some days are better than others for people with fibromyalgia. Not-so-good days can make you feel like you’ve been beaten up.  The slightest touch, handshake or hug can be excruciating, leaving you in pain and avoiding contact with loved ones. One fibromyalgia sufferer described it this way:   “Every inch of me feels bruised and tender…

De forskellige ansigter af smerte i reumatologi: fibromyalgi og leddegigt

Reumatiske sygdomme præsenterer meget kontroversielle smerteprocesser, som det er tilfældet med  fibromyalgi  . Hvad angår denne sygdom, har reumatologers stilling generelt været fjern, men de skal lære at håndtere den. Tilsvarende kan virkningerne af smerte ved  både inflammatoriske og degenerative gigtsygdomme  have en forsinket effekt ud over skaden. For at kaste lidt lys var  XLVII National Congress of the Spanish Society of…

Smärtans olika ansikten inom reumatologi: fibromyalgi och reumatoid artrit

Reumatiska sjukdomar presenterar mycket kontroversiella smärtprocesser, vilket är fallet med  fibromyalgi  . När det gäller denna sjukdom har reumatologernas ställning traditionellt sett varit avlägsen, i allmänhet, men de måste lära sig att hantera den. På samma sätt, vid  både inflammatoriska och degenerativa reumatiska sjukdomar  , kan effekterna av smärta ha en fördröjd effekt bortom skadan. För att sprida lite ljus  höll XLVII…

De forskjellige ansiktene til smerte i revmatologi: fibromyalgi og revmatoid artritt

Revmatiske sykdommer presenterer svært kontroversielle smerteprosesser, slik tilfellet er med  fibromyalgi  . Når det gjelder denne sykdommen, har revmatologenes stilling tradisjonelt vært fjern, generelt sett, men de må lære seg å håndtere den. På samme måte, ved  både inflammatoriske og degenerative revmatiske sykdommer  , kan effekten av smerte ha en forsinket effekt utover skaden. For å kaste lys, var  XLVII National Congress…