People with Fibromyalgia are understood only by people with Fibromyalgia.

A friend told me she heard two or three colleagues speaking about another colleague who had fainted to treat her fibromyalgia as a result of the side effects of a new drug: She took her on a stretcher and said, “No one can be so sick.” A supervisor started his comments in what seemed to…

43 tecken på fibromyalgi du bör vara medveten om

Cirka 10 miljoner amerikaner drabbas av fibromyalgi. Det är ett mycket vanligt tillstånd. Det finns till och med människor som har det, men inte är medvetna om dess närvaro. Det finns också läkare som inte kan känna igen fibromyalgi hos en patient och ofta feldiagnosera honom / henne. Det är mycket viktigt att veta om du har detta…

43 Anzeichen von Fibromyalgie, die Sie beachten sollten

Ungefähr 10 Millionen Amerikaner sind von Fibromyalgie betroffen. Es ist eine sehr häufige Erkrankung. Es gibt sogar Leute, die es haben, aber sich seiner Anwesenheit nicht bewusst sind. Es gibt auch Ärzte, die Fibromyalgie bei einem Patienten nicht erkennen und ihn häufig falsch diagnostizieren können. Es ist sehr wichtig zu wissen, ob Sie an dieser Krankheit leiden, damit…

43 Signes de fibromyalgie vous devriez être conscient de

Environ 10 millions d’Américains sont touchés par la fibromyalgie. C’est une condition très courante. Il y a même des gens qui l’ont, mais ne sont pas conscients de sa présence. Il existe également des médecins qui ne reconnaissent pas la fibromyalgie chez un patient et le diagnostiquent souvent de manière erronée. Il est très important de savoir si…

43 tekenen van fibromyalgie u moet zich bewust zijn van

Ongeveer 10 miljoen Amerikanen worden getroffen door fibromyalgie. Het is een veel voorkomende aandoening. Er zijn zelfs mensen die het hebben, maar zich niet bewust zijn van de aanwezigheid ervan. Er zijn ook artsen die fibromyalgie bij een patiënt niet herkennen en hem / haar vaak verkeerd interpreteren. Het is erg belangrijk om te weten of u deze…

43 tegn på fibromyalgi du skal være opmærksom på

Cirka 10 millioner amerikanere er påvirket af fibromyalgi. Det er en meget almindelig tilstand. Der er endda mennesker, der har det, men ikke er opmærksomme på dets tilstedeværelse. Der er også læger, der ikke kan genkende fibromyalgi hos en patient og ofte fejlagtigt diagnosticere ham / hende. Det er meget vigtigt at vide, om du har denne tilstand,…

43 Signs of Fibromyalgia You Should Be Aware Of

About 10 million Americans are affected by fibromyalgia. It is a very common condition. There are even people who have it, but aren’t aware of its presence. There are also doctors who can’t recognize fibromyalgia in a patient and often misdiagnose him/her. It’s very important to know whether you have this condition so that you…

Plutselig og uventet død hos pasienter med kroniske smerter og fibromyalgi

Plutselig og uventet død kan forekomme hos en pasient med sterke kroniske smerter, og den terminale hendelsen er muligens ikke relatert til medisinsk behandling. Heldigvis er plutselig død ikke så vanlig hos smertepasienter som de siste årene, sannsynligvis på grunn av bedre tilgang til minst noen behandlinger. Imidlertid vedvarer plutselig død, og fagpersoner må vite hvordan de…

Plötslig och oväntad död hos patienter med kronisk smärta och fibromyalgi

Plötslig och oväntad död kan förekomma hos en patient med svår kronisk smärta, och den terminala händelsen kanske inte är relaterad till medicinsk behandling. Lyckligtvis är plötslig död inte lika vanligt hos smärtpatienter som under de senaste åren, antagligen på grund av bättre tillgång till åtminstone vissa behandlingar. Men plötslig död kvarstår och proffs måste veta hur…

Pludselig og uventet død hos patienter med kronisk smerte og fibromyalgi

Pludselig og uventet død kan forekomme hos en patient med svær kronisk smerte, og den terminale begivenhed er muligvis ikke relateret til medicinsk behandling. Heldigvis er pludselig død ikke så almindelig hos smertepatienter som i de senere år, sandsynligvis på grund af bedre adgang til mindst nogle behandlinger. Imidlertid vedvarer pludselig død, og fagfolk er nødt til…