De finner årsaken til fibromyalgi. Del denne informasjonen

Mange ganger har de følt seg misforstått. Eller enda verre, anklaget for å late som en sykdom. Men nå viser vitenskapen at de har rett. Og det er at genetikere leger har oppdaget at fibromyalgi er en patologi av nevrologisk opprinnelse, et resultat av nevrokjemiske ubalanser på nivået av sentralnervesystemet.

Takket være en studie utført med 3000 mennesker – hvorav to tredjedeler av dem var rammet av fibromyalgi og kronisk tretthet – har det vært mulig å fastslå at det er 90 polymorfismer i DNAet til pasientene som påvirker immun- og nervesystemet.

Denne forskningen “representerer det eneste vitenskapelige beviset på genetiske markører assosiert med fibromyalgi,” ifølge forfatterne, Genomic Genetics International (GGI). “Det er nok bevis til å vurdere denne patologien som en organisk-basert sykdom, så lenge den er godt diagnostisert,” forklarer Dr. José Ignacio Lao, direktør for GGI.

Problemet for pasienter som lider av denne lidelsen er at immunsystemet deres har en tendens til å reagere på en overdreven måte. Genetikere har oppdaget samspillet mellom to gener som forklarer hvorfor den smertefulle stimulansen er sterkere hos fibromyalgipasienter.

Det er til og med et annet gen – kalt mu-opioidreseptoren – “som gjør at disse menneskene ikke bare opplever fysisk smerte mer, men også mental smerte”, hevder direktøren for GGI. “En sosial avvisning eller et brudd setter et dypere preg på dem enn på andre mennesker som ikke har denne genetiske varianten,” legger han til. Utover smertene som fibromyalgipasienter lider – “på alle nivåer, ikke bare skjelettmuskulatur”,

Lao påpeker – disse påvirkes av deres evne til å opprettholde hjernens kjemiske balanse. De lider av en tendens til å ha underskudd av nevrotransmitter – de kjemiske stoffene i hjernen som er ansvarlige for nerveoverføring – som er grunnen til at det innenfor patologien er en tilbøyelighet til hukommelsestap (tidlig kognitiv svekkelse), depresjon og søvnforstyrrelser, på grunn av mangel på av serotonin. “Selv stressende situasjoner for dem utløser utbrudd av sykdommen,” minnes direktøren for GGI.

BEGYNNELSEN PÅ SLUTEN PÅ STIGMA?

Til tross for at fibromyalgi ble identifisert som en patologi av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1992 – inkludert i revmatisme i den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer – har mange av menneskene som lider av det måtte tåle det harde stigmaet ved å simulere. , i andres øyne, en lidelse. Selv om det i dag ikke finnes noe medisinsk middel mot fibromyalgi, er sannheten at det er mange forhåpninger innen bioteknologi, slik at det kan finne en definitiv løsning. Genetikk utvikler allerede nye terapeutiske midler. Forebyggende medisin kan til og med gjøres i familier med en historie.

Og det er at i familiemiljøer hvor det er et tilfelle av fibromyalgi multipliseres sannsynligheten for at flere tilfeller dukker opp med åtte, ifølge statistikk. I Spania er det anslått at 2,4 % av befolkningen lider av fibromyalgi. Det er til og med tilfeller hos barn, selv om få, der denne overfølsomheten allerede vises. Faktisk forklarer mange av menneskene som lider av sykdommen når de er eldre at de som barn var overfølsomme for visse stimuli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *