Nieuwe bloedtest voor fibromyalgie biedt hoop aan miljoenen met chronische pijn

Ongeveer twee miljoen Britten leven met dezelfde ongeneeslijke pijn en vermoeidheid als Lady Gaga FIBROMYALGIË – de kwellende aandoening die Lady Gaga plaagt – kan binnenkort worden ontdekt door een eenvoudige bloedtest, zeggen experts. Een nieuwe studie heeft aangetoond dat bewijs van de chronische ziekte kan worden gedetecteerd in bloedmonsters. Wetenschappers van de Ohio State…

La composition unique du microbiome intestinal peut être un marqueur de la fibromyalgie

Les patients fibromyalgiques peuvent avoir une composition distincte d’espèces de microbiomes intestinaux. Pour la première fois, des scientifiques (Minerbi et al., 2019) ont identifié une corrélation entre un assemblage spécifique de microbiomes intestinaux et une maladie – la fibromyalgie – caractérisée par une douleur chronique généralisée, une insuffisance de sommeil et la fatigue. Ces résultats d’une…

Unieke darmmicrobioomsamenstelling kan fibromyalgiemarker zijn

Fibromyalgie-patiënten kunnen een verschillende samenstelling van darmmicrobioomsoorten hebben. Voor het eerst hebben wetenschappers (Minerbi et al., 2019) een verband vastgesteld tussen specifieke assemblage van darmmicrobiomen en een ziekte – fibromyalgie – die wordt gekenmerkt door wijdverbreide chronische pijn, slaapstoornissen en vermoeidheid. Deze bevindingen door een in Montreal gevestigd team van onderzoekers, “Altered Microbiome Composition in Individuals…

Unique Gut Microbiome Composition May Be Fibromyalgia Marker

Fibromyalgia patients may have a distinct composition of gut microbiome species. For the first time, scientists (Minerbi et al., 2019) have identified a correlation between specific gut microbiome assemblage and a disease—fibromyalgia—which is characterized by widespread chronic pain, sleep impairment, and fatigue. These findings by a Montreal-based team of researchers, “Altered Microbiome Composition in Individuals with Fibromyalgia,”…

Les 7 étapes de la fibromyalgie

Angela Wise a exprimé son point de vue sur la page Facebook «Tout sur la fibromyalgie» sur les différentes étapes de la fibromyalgie. Beaucoup d’entre nous se sont réunis sur ce site et d’autres .. parce que nous avons tous une chose en commun. FIBROMYALGIE, FIBRO-MY-ALGIA, quelque temps dans notre passé, récent ou plus récent. On nous…

De 7 fasen van fibromyalgie

Angela Wise heeft haar mening geuit op de Facebook-pagina “Everything Fibromyalgia” over de verschillende stadia van fibromyalgie. Velen van ons zijn samengekomen op deze site en anderen .. omdat we allemaal één ding gemeen hebben. FIBROMYALGIA, FIBRO-MY-ALGIA, ergens in ons verleden, recent of verder. Er is ons verteld dat we fibromyalgie hebben. Het is een syndroom waarbij een…

The 7 Stages of Fibromyalgia

Angela Wise has expressed her views on the Facebook page “Everything Fibromyalgia” about the different stages of fibromyalgia. A lot of us have come together on this site and others.. because we all have one thing in common. FIBROMYALGIA,  FIBRO-MY-ALGIA, sometime in our past, recent or further. We have been told we have fibromyalgia. It…

L’annonce de la fibromyalgie par Lady Gaga donne la parole à des millions de patients

Logan, Utah. Articulation de Sharon Waldrop, vice-présidente de l’Association nationale de la fibromyalgie et de la douleur chronique, sur la déclaration en cours de Lady Gaga selon laquelle elle souffre de la maladie: «Nous félicitons Lady Gaga pour la démonstration étonnamment courageuse de découvrir sa conclusion sur la fibromyalgie. En communiquant son histoire au monde entier, elle…