Fibromyalgie is gekoppeld aan onverwerkte kinderstress en negatieve emoties

Mensen die aan fibromyalgie lijden, zijn het er allemaal over eens dat hun nooit is verteld dat een enkel ding het begin van de symptomen veroorzaakte, en medische professionals zijn het erover eens dat het geen specifieke oorzaak van fibromyalgie lijkt te zijn. Meer recentelijk hebben artsen en onderzoekers echter gekeken naar trauma als een belangrijke factor die verband houdt met het ontstaan ​​van fibromyalgie bij sommige mensen. Of het nu gaat om fysiek trauma, posttraumatische stressstoornis, emotioneel trauma of jeugdtrauma, er lijkt geen verband te zijn met het ontstaan ​​van fibromyalgie. Eén ding is echter duidelijk: voor degenen die aan fibromyalgie lijden, zijn de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor de reactie op pijn heel anders dan voor degenen die geen fibromyalgie hebben.

Bij die patiënten die aan fibromyalgie lijden, lijkt het erop dat er een afname is van opioïde receptoren in de hersenen die het emotionele aspect van pijn kunnen beïnvloeden. Fibromyalgie kan in wezen een verandering in het centrale zenuwstelsel zijn die een verhoogde reactie op pijn veroorzaakt, of in wezen wordt de pijnontvangst of -reactie in de hersenen uit balans gebracht, wat nu kan worden toegeschreven aan trauma of letsel. Er zijn verschillende soorten trauma’s of traumatische gebeurtenissen die kunnen bijdragen aan het ontstaan ​​van fibromyalgie.

Fibromyalgie gekoppeld aan chronische stress bij kinderen en conflicten met ouders

 

 

Traumatische en stressvolle ervaringen in de kindertijd zijn van oudsher over het hoofd gezien als predisponerende factoren bij de ontwikkeling van verschillende chronische pijnstoornissen en psychiatrische stoornissen, waaronder fibromyalgie, prikkelbare darmsyndroom, slapeloosheid, depressie, angst, posttraumatische stress en chronisch vermoeidheidssyndroom. Het tij is echter aan het keren nu uit onderzoek blijkt dat er een significante correlatie bestaat tussen jeugdtrauma’s en de gezondheid van volwassenen.

Soms voelt het alsof we dagelijks iets nieuws leren over FM. En meestal leveren grote medische vorderingen het bewijs van dingen die mensen die in feite aan FM lijden al lang hebben onderkend.

Als je bijvoorbeeld voldoende tijd doorbrengt in de FM-gemeenschap, hoor je verhalen van mensen die als kind zijn misbruikt. Misschien was je nog steeds een slachtoffer. Hoewel dit soort verhalen wijdverbreid zijn, is er nog niet veel aandacht besteed aan het idee dat deze twee kwesties misschien met elkaar verband houden. Maar het blijkt dat FM en kindertrauma veel nauwer met elkaar verband houden dan we dachten.

Het centrale zenuwstelsel evolueert snel tijdens de kindertijd en raakt eraan gewend om te reageren op de vele stressoren en prikkels die gedurende het hele leven op ons pad komen. Als een verscheidenheid aan omgevingsstimuli wordt aangetroffen, worden nieuwe patronen gegenereerd tussen hersencellen als reactie op elke stimulus. Zoals een prettige ervaring, bijvoorbeeld een knuffel van een geliefde of een zoete maaltijd, produceert manieren die de hersenen leren om aangenaam op die prikkels te reageren. Evenzo zal een angstaanjagende ervaring oefenen en vormen creëren die in angst reageren. Dit proces van het produceren van nieuwe wegen als reactie op prikkels staat algemeen bekend als neuroplasticiteit. Naarmate we ouder en ouder worden, neemt de neuroplasticiteit af, wat betekent dat het moeilijker is om nieuwe vormen te creëren en de reacties van onze hersenen op prikkels aan te passen. Kinderen hebben een duidelijk voordeel bij het omgaan met een hoge mate van neurale plasticiteit. Dit benadrukt echter ook het belang van het leveren van zinvolle prikkels aan de zich ontwikkelende hersenen, om ervoor te zorgen dat er positieve paden ontstaan.

In de aanwezigheid van een sterk ondersteuningssysteem en normale, kortstondige stressoren, worden de traumareacties van een kind op de juiste manier gebufferd en gestimuleerd door ondersteunende relaties. Op deze manier ontwikkelen zich optimistische manieren in de hersenen en leren ze het zenuwstelsel hoe het op de juiste manier kan reageren op de typische stressoren van het leven. Omdat de hersenen verschillende stressfactoren tegenkomen, wordt een gezonde elasticiteit opgebouwd, zodat steeds traumatischere situaties kunnen worden ervaren met normale biologische reacties.

Bij afwezigheid van ondersteunende interacties of bij aanwezigheid van langdurige en/of extreme stressfactoren wordt de stressreactie op ongepaste wijze gestimuleerd en kan dit een negatieve invloed hebben op de hersengroei en het neurologische systeem. Naarmate delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor angst, angst en impulsieve reacties worden geactiveerd, worden neurale paden aangelegd om deze delen van de hersenen te bedienen. Vervolgens kunnen de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het plannen, redeneren en beheersen van gedrag, de juiste paden missen, wat leidt tot een neiging tot negatieve gevoelens zoals depressie, angst, angst en paniekaanvallen.

Hoe kindertrauma bijdraagt ​​aan fibromyalgie

Laten we dit voorafgaan door te zeggen dat trauma uit de kindertijd er niet alleen voor zorgt dat je FM krijgt. Niemand vertelt je met zekerheid wat FM veroorzaakt, of wat er specifiek gebeurt in het lichaam van een ander met FM in vergelijking met iemand die de ziekte niet heeft.

Maar het lijkt een mechanisme te zijn waardoor traumatische gebeurtenissen in je jeugd ervoor zorgen dat je sneller FM opgroeit. Helaas is elk idee van waar het specifiek over gaat op dit moment slechts een theorie.

Een goede kanshebber voor dit mechanisme zou echter trauma zijn. Het verband tussen FM en stress is al bekend. Stress maakt FM-symptomen niet alleen erger en veroorzaakt opflakkeringen, het lijkt zelfs de manier te veranderen waarop je hersenen zijn ontworpen volgens de National Institutes of Health.

Dus wat is de relatie tussen kindertrauma en FM? Denk er goed over na. We weten dat stress de manier waarop de hersenen werken verandert en dat we ons een meer traumatische ervaring kunnen voorstellen dan leven met trauma uit de kindertijd. Dat soort lijden houdt in ieder geval niet op als je een kind bent.

Het valt je aan wanneer je het meest wordt blootgesteld en je hersenen nog in ontwikkeling zijn. En dan word je de rest van je leven overschaduwd.

Dus eigenlijk verandert trauma uit de kindertijd de structuur van je hersenen. En als FM een ziekte is die in de hersenen ontstaat, zoals veel doktoren nu geloven, dan is het logisch dat deze nadelige veranderingen ervoor zorgen dat je later in je leven FM krijgt. Maar zelfs als FM niet in de hersenen begint maar in het immuunsysteem, zoals sommigen geloven, dan nog zou stress dit mechanisme aansturen.

Op dit moment zijn de specifieke oorzaken van chronische pijn en aan vermoeidheid gerelateerde aandoeningen, zoals chronisch vermoeidheidssyndroom en FM, niet geïdentificeerd; slechts ongeveer 2 decennia van onderzoek hebben echter sterk gewezen op stressoren in de vroege kinderjaren als belangrijke risicofactoren voor het veroorzaken van deze aandoeningen. Hoewel niet alle kinderen die zijn blootgesteld aan traumatische stressoren fysieke en emotionele gezondheidsrampen zullen meemaken, heeft onderzoek aangetoond dat kinderen die zijn blootgesteld aan langdurige stressoren of traumatische gebeurtenissen ongeveer drie keer meer kans hebben om functionele somatische aandoeningen te ervaren, zoals chronisch vermoeidheidssyndroom, FM , prikkelbare darmsyndroom, chronische pijn en andere. Daarnaast, deze aandoeningen komen over het algemeen voor bij psychiatrische aandoeningen zoals depressie en angst. De leeftijd waarop stress of trauma wordt ervaren, het interval,

Wat kan je doen?

Gezien de toenemende incidentie van functionele somatische stoornissen, psychiatrische en emotionele problemen, is het essentieel om rekening te houden met het effect van ervaringen uit de kindertijd op de groei van deze situaties. Stilstaan ​​bij het voormalige trauma is niet altijd nuttig bij het ondersteunen van genezing en gezondheid, en kan zelfs contraproductief zijn; het begrijpen van de gevolgen voor de gezondheid is echter nuttig om ongrijpbare gezondheidsproblemen zoals FM goed te kunnen herkennen. Het is ook essentieel om te weten om toekomstige generaties te beschermen tegen de verwoestende effecten van stressoren en trauma’s in de kindertijd. Ten slotte werkt het als een goed voorbeeld van het succes van een efficiënte geneeskundebenadering,

Een van de belangrijkste dingen die u moet doen als u het slachtoffer bent van een jeugdtrauma, is de juiste emotionele steun krijgen. Dit geldt nooit meer dan wanneer het ook om FM gaat, wat op zich al erg belastend is. Ga naar een psychiater of zoek steun bij anderen in de FM-gemeenschap.

Studies suggereren zelfs dat gesprekstherapie je niet alleen helpt om te gaan met emotionele pijn, maar dat het ook je FM-pijn kan verminderen.

 

De emotionele oorzaken van het fibromyalgiesyndroom.

Te veel mensen lijden tegenwoordig aan ondraaglijke fibromyalgiesymptomen. Fibromyalgie is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door uitgebreide musculoskeletale pijn, vermoeidheid en rusteloze slaap. Mensen met fibromyalgie ervaren pijn in de spieren, ligamenten, pezen en andere zachte vezelachtige weefsels in het lichaam.

Ik heb al enkele jaren fibromyalgiesymptomen. Ik heb moeite gehad om de symptomen grotendeels beheersbaar te houden door de genezingstechnieken die ik bij mijn cliënten gebruik. Ik geloof dat elke ziekte een emotionele reden heeft. Als de emotionele reden kan worden gevonden, kan de ziekte worden genezen. Het was erg moeilijk om informatie te vinden over de emotionele redenen voor fibromyalgie.

Ik heb onlangs wat informatie vernomen die heeft geholpen mijn pijnniveau te verminderen en ik hoop dat deze informatie ook nuttig zal zijn voor anderen.

Degenen onder ons met fibromyalgie leiden vaak meer veeleisende, gemotiveerde, gespannen en stressvollere levens. We hebben geen goede grenzen en missen het vermogen om activiteit met anderen in evenwicht te brengen. Velen van ons hebben de neiging om een ​​deurmat te zijn, waarbij anderen ons in de weg staan.

We hebben minder tolerantie of geduld, wat diepe innerlijke pijn veroorzaakt. Dit kenmerkt een onderdrukte weerstand tegen onze omstandigheden, een verlangen om ons terug te trekken, aangezien ons geduld voor wat er gebeurt, of het nu in onszelf of in onze wereld is, bijna niet bestaat. Dit beïnvloedt ons hele zenuwstelsel en veroorzaakt slaapstoornissen en pijn.

Diepe vermoeidheid kan duiden op een verlangen om op te geven, een uitputting door te moeten autorijden of buiten onze grenzen te sporten. Fibromyalgie suggereert een verlies van vastberadenheid of richting en een verlies van essentie en geest. Het is alsof het verlangen om bij te dragen en het leven binnen te gaan heeft plaatsgevonden, waardoor we zonder doel of inspiratie achterblijven.

Pijn kan optreden als een afleiding van het omgaan met diepe emotionele pijn. Pijn beperkt onze beweging, maar fysieke beweging maakt de uitdrukking van onze emoties mogelijk. Door niet te bewegen, kunnen onze emoties, die eisen om manifestatie te vinden door middel van pijn, in bedwang worden gehouden en vast komen te zitten.

Pijn kan overweldigend zijn, waardoor we het contact verliezen met wie we zijn los van de pijn. Het voorkomt ook dat we ons concentreren op zaken waar we ons liever niet op concentreren.

Spierpijn geeft aan dat psychologische pijn zoals woede, angst, angst, schuldgevoel of zelfs zelfbestraffing door het lichaam wordt gedragen. Het duidt op pijn of verlangen naar iets of iemand. Het kan ook een diep verlangen naar beweging of aanpassing betekenen, maar ook een innerlijke oppositie tegen beweging.

Veel van de gevoelige punten voor fibromyalgie bevinden zich op de rug. Omdat onze rug buiten bereik en uit het zicht is, is het de perfecte plek om gevoelens of problemen te verbergen waar we niet mee te maken willen hebben. Omdat wij ze niet kunnen zien, kunnen de anderen dat ook niet. Deze verborgen emoties kunnen bestaan ​​uit irritatie, angst, uitputting, schuldgevoelens of onvergevingsgezindheid. De angst voor afvalligheid en kwetsbaarheid kan zich ook in de rug verschuilen.

Iedereen met wie ik heb gesproken met fibromyalgie beschrijft hun symptomen als erger als ze in veeleisende omstandigheden verkeren. Als we gespannen zijn, spannen onze spieren zich, wat meer pijn veroorzaakt.

Als je pijn ervaart, vraag jezelf dan af welke beweging je eigenlijk zou willen doen. Krijgt u uw geld terug van pijn, zoals extra aandacht of het niet hoeven doen van bepaalde dingen? Waar heb je echt last van? Wat vraagt ​​je lichaam van je om spanning los te laten? Is het nodig om te schreeuwen, te huilen, van richting te veranderen, iemand te omhelzen of weg te duwen?

Is er iets of iemand dat je hebt weggeduwd dat je moet erkennen en toegeven? Duw je je gevoelens terug? Houdt iets je tegen om verder te gaan?

Ga je zo veelbewogen om met je verantwoordelijkheden tegenover anderen dat je weinig tijd voor jezelf hebt? Zou je eigenlijk tegen anderen willen zeggen: “Zorg alsjeblieft voor me, geef me wat zorg en liefde.”?

Slaapproblemen zijn verbonden met vertrouwensproblemen. We moeten erop vertrouwen dat alles klopt en veilig is om los te laten, te ontspannen en tot rust te komen. We moeten erop vertrouwen dat de wereld normaal zal zijn zonder ons.

Dit zijn enkele van de problemen waarvan ik heb vastgesteld dat ze fibromyalgiesymptomen veroorzaken. Ik weet zeker dat er nog veel meer zijn die ik heb gemist, maar dit is een goed begin zodat ieder van ons kan beginnen te genezen.

Er zijn veel methoden om emotionele ziekten te genezen. Degene die ik het meest beoefen, spreekt Word Healing. Gebruik deze methode om de bovenstaande zorgen te genezen die resoneren met u en uw symptomen.

SPREEK HET GENEZENDE WOORD

deel, moeder, vasthouden, kracht, energie, genezing

Dit is een genezingspraktijk die ik heb gevormd en waar ik geweldige voordelen van heb gehad.

“Ik erken mijn Meester-genezers voor het verwijderen van alle oorzaken, tekenen, symptomen, bijwerkingen, aanleg voor en schade door (negatieve emotie of emissie) van het hele lichaam op alle niveaus die leiden tot de Violette Vlam van transmutatie. (positieve emoties of probleem)”.

Er zijn twee methoden waarmee u deze uitspraak kunt oefenen. Gebruik een slinger om hem tegen de klok in te laten slingeren terwijl je begint met het uitspreken van je verklaring. Blijf de verklaring herhalen totdat de slinger met de klok mee zwaait om u te laten weten dat de genezing of therapie is voltooid. U kunt uw slinger gebruiken om te begrijpen hoe regelmatig u de verklaring moet afleggen. Je kunt de uitspraak ook gewoon een paar keer herhalen of totdat je je compleet voelt. Normaal gesproken zal er een zucht worden vrijgegeven wanneer de energie is veranderd.

Leave a Comment