Fibromyalgi er ikke slutten på livet

Det er aldri godt å si    “min sykdom er verre enn din”    eller    “jeg føler meg verre enn deg”   , fordi for alle er sykdommen deres personlige prøvelse. Når det gjelder de som lider av fibromyalgi, enten det er    primær eller sekundær, mild, moderat eller alvorlig   , kan hver persons symptomer bli utålelige, fordi når det gjelder kronisk smerte,    er smerteskalaen subjektiv., Siden terskelen for toleranse for smerte som er spesiell for hver person. Derfor kan en person med mild eller moderat fibromyalgi føle at de dør av smerte, like mye eller mer enn en person med alvorlig fibromyalgi. Det er viktig å ha disse klare konseptene, og selv om vi er sikre på at noen tilfeller kan være mer alvorlige enn andre, å ikke sammenligne mellom våre plager og andres ubehag, da dette med rette kan hjelpe oss til å føle oss verre, men det gjør det ikke hjelpe den andre personen til å føle seg bedre.
Primær fibromyalgi er en som oppstår, mens sekundær fibromyalgi er en som følger med en annen sykdom, vanligvis av autoimmun type eller kronisk smerte. Det virker tydelig at det andre tilfellet høres verre ut, siden det ikke er noe ubehag og smerte som kommer fra 2 eller 3 forskjellige tilstander, noe som legger mer press på kroppen og psyken vår. Men igjen, alt er subjektivt. For eksempel kan en person med   mild til moderat primær fibromyalgi    som har en svært stressende jobb og må jobbe mer enn de vanlige 8 timene hver dag føle seg verre eller verre enn noen med    alvorlig sekundær fibromyalgi.  , men en eller annen type artropati og/eller diskusprolaps, men han vil ikke jobbe og har heller ikke noen som har omsorg for ham hjemme. Ser de ham? Det er veldig subjektivt og spesielt for hvert enkelt tilfelle.
Men uansett, selv om smerte er en tøff ting å håndtere, er vi i det minste friske i andre områder av kroppen vår, og vi kommer ikke ut av denne verden. Selv de av oss som lider av en viss grad av    kognitiv underskudd   er fortsatt oss selv, kan tenke klarsynt på de viktige tingene i livet, kan føre en samtale med andre mennesker og holde vår identitet som mennesker intakt. Vi er    her   og       . Tankene våre vandrer ikke ukontrollert.
Jeg nevner alt dette fordi jeg nylig så filmen    Always Alice   , som handler om en kvinne i 50-årene som begynner å lide av    tidlig debuterende Alzheimers   , som fikk meg til å reflektere over livskvaliteten til en person sammenlignet med livskvaliteten til Alzheimers. av en person med kroniske smertetilstander og/eller sentral sensibilisering, og selv om jeg er klar over at mine meninger kan opprøre noen mennesker, vil jeg likevel gjerne uttrykke dem.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. blant annet. Selv om det er sant at jeg har en funksjonshemming og ikke har det stressnivået som jeg hadde da jeg jobbet, hadde jeg en rekke problemer som følger med hverdagen vår, i tillegg til at jeg ikke har har mye hjelp hjemme.
Men da jeg så denne filmen kunne jeg ikke la være å tenke at jeg heller ville være slik jeg er, med   tidlig begynnende Alzheimers   . Jeg ble sjokkert over å se hvor mye personen var så lys og intelligent, den var helt borte, siden hun mistet kontrollen over seg selv, muligens til og med mistet kontrollen over sine egne tanker. Det er forferdelig   å tenke på at noe slikt kan skje med hvem som helst, og jeg følte meg så    velsignet   , for uansett hvordan dagene mine er, noen mer elendige enn andre, er tankene mine fortsatt mitt å   beholde    uskadd    og  uforandret.  , og selv om jeg må ha forferdelige smerter og tilbringe dagen i sengen, kan jeg derfra snakke om hva jeg vil, be om det jeg trenger, si hva jeg føler eller ber om hjelp, ting som vi tar for gitt, men at de er utenfor rekkevidde for en person med en slik sykdom.
Så du trenger aldri å si “tilstanden min er verre enn din,” for selv om fibromyalgi er forferdelig og kan bli invalidiserende, kommer det alltid til å bli verre. Og det er derfor bloggen min heter ”   Fibromyalgi er ikke slutten på livet   “.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *